Pazar, 05 Temmuz 2020
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

Gümrük mevzuatında gerçekleştirilen son düzenlemeler ile bir kısım gümrük işlemlerinin Gümrük Müşavirleri tarafından yerine getirilmesi mümkün kılınmıştır. Bu uygulama kapsamında; özel antrepolarda (akaryakıt depolanan antrepolar hariç) eşya giriş ve çıkış işlemleri tespitinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılması ve gümrük memuru görevlendirilmesine son verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca yapılacak tespit işlemlerinin asgari ücret tarifesi de belirlenmiştir. 19 Temmuz 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren uygulama ile dış ticaret erbabına yönelik hizmetin daha hızlı ve güvenli yürütülmesi hedeflenmiş, bu alanda uzman gümrük müşavirlerinin daha fonksiyonel çalışmaları imkanı getirilmiştir. Bu düzenlemeler ile aşağıdaki işlemlerin yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından yapılması öngörülmüştür.

Antrepo rejimine ilişkin;

 • Özel antrepolara her eşya giriş ve çıkış işleminin tespit edilmesi,
 • Genel ve özel antrepodaki stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespit edilmesi,
 • Genel ve özel antrepo başvuru dosyalarının (açılış, adres değişikliği, tadilat, genişletme, daraltma) ön incelemesine yönelik tespit yapılması,
 • Antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi.


İhracata yönelik;
 • Onaylanmış ihracatçı veya ihracatçı tarafından düzenlenen A.TR dolaşım belgeleri ile ihracata konu eşyanın tercihli menşeini gösteren EUR.1 dolaşım sertifikalarını altı aylık dönemler itibariyle kontrolünü ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi,
 • Onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyaların menşeinin tespit edilmesi.


Diğer gümrük rejimlere yönelik;
 • Geçici ithalat kapsamında giren eşyanın süre uzatımlarının değerlendirmesi açısından rejimin öngörüldüğü şekilde kullanıldığının tespit edilmesi,
 • Dahilde işleme izni kapsamında süre uzatımına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi,
 • Nihai kullanım rejimine konu eşyanın öngörüldüğü şekilde kullanıldığının tespiti ile ithalde alınan teminatın iadesi için rapor düzenlenmesi,
 • Tam muafiyet ile geçici ithalat kapsamında getirilen özel nitelikli eşyadan üretilen mamullerin ihracatının tespit edilmesi,
 • Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamındaki eşyanın ibra işlemine ilişkin tespit yapılması,