Pazar, 05 Temmuz 2020

HİZMETLERİMİZ

Hizmetlerimiz

 İthalat-İhracat,transit gümrükleme hizmetleri

 • Yatırımı Teşvik
 • Dahilde İşleme
 • Hariçte İşleme
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme
 • Antrepo işlemeleri
 • Serbest Bölge İşlemleri
 • ATA Karnesi,sergi ve fuar hizmetleri
 • Dökümantasyon hizmetleri
 • İnteraktif Gümrükleme Hizmetleri
 • Danışmanlık Hizmetleri

Bu hizmetlerle ilgili;

 • Projeler hazırlanması,Teşvik belgelerinin hazırlanması,izinlerinin alınması ve kapatma işlemlerinin yapılması
 • Müşteriler adına serbest bölge ofislerinin yönetilmesi,
 • Müşteriler adına antrepo izinlerinin alınması ve sürecin yönetilmesi
 • Dış Ticaret İşlemlerinde kullanılan belgelerin müşteri adına hazırlanması(ATR,Menşe Şahadetnamesi,EUR.1-EUR-MED Menşe Belgeleri,faturalar)
 • Müşterilere,kendilerinin belirlediği zaman aralıklarında otomatik raporlama yapılması,
 • Tüm beyanname ve belgelerin elektronik olarak (e-arşiv) müşterilerin adına saklanması ve istendiğinde sunulması,
 • Değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatı hakkında düzenli bilgilendirme yapılması
 • Periyodik olarak eğitim verilmesi